Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Profil > Tiráž

Listy - tiráž

L jako Listy

dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Časopis založil v roce 1971 Jiří Pelikán v Římě

Adresa redakce

Komenského 10, 779 00 Olomouc
telefony: (+420) 608 454 981, (+420) 585 231 421
internet: www.listy.cz
e-mail: redakce@listy.cz

Redakce

Tomáš Tichák - šéfredaktor, Patrik Eichler, Zita Chalupová, Daniel Ort

Redakční rada

Milan Znoj (předseda), Jana Červenková, Vratislav Dostál, Lukáš Jelínek, Anna Kárníková, Petr Pospíchal, Karel Skalický, Anna Šabatová, Pavel Šaradín, Vladimír Špidla, Jindřich Štreit, Alena Wagnerová, Alena Zemančíková, Václav Žák

Redakčná spolupráca:

Andrea Puková a Marta Šimečková
salon@salon.eu.sk, www.salon.eu.sk

Zahraniční spolupracovníci

Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Rokita (Krakov), Vladimír Claude Fišera (Turqueville), Aleksander Kaczorowski (Varšava), Marián Hatala (Bratislava), Alena Wagnerová (Saarbrücken)

Stálí fejetonisté

Tomáš Horváth, Václav Jamek, Jan Novotný, Tomáš Tichák, Ondřej Vaculík, Alena Wagnerová

Ilustrace

Martin Burian

Grafická úprava:

Jan Světlík

Internetová stránka

Milan Šveřepa

Vydává

nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.
Komenského 10, 779 00 Olomouc
IČO: 48394572

Cena výtisku

Ve volném prodeji 85 Kč/3,30 €

Roční předplatné 480 Kč, SR 18,60 €, Polsko, Maďarsko 41 €, Evropa 57 €, ostatní 90 USD

Předplatné zajišťuje

SEND - Předplatné, Praha
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9, Horní Počernice
telefon: 267 211 301
e-mail: send@send.cz

Ve volném prodeji rozšiřují

společnosti PNS, a. s., a vybraná knihkupectví

Distribúcia na Slovensku:

PetitPress, a. s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava,
telefón: (+421) 02/ 59 23 34 11
e-mail: predplatne@petitpress.sk

Příjem inzerce

Burian a Tichák, s. r. o.
Komenského 10, 779 00 Olomouc
telefony: (+420) 608 454 981, (+420) 585 231 421
číslo účtu: 19-1000420237 / 0100, KB Olomouc
e-mail: redakce@listy.cz, burianatichak@quick.cz

Tisk

Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc

Registrace MK ČR 5288 * ISSN 1210-1222

Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., odštěpný závod Přeprava, č.j. 4835/97, dne 29. 12, 1997.

Nevyžádané rukopisy autorům nevracíme.

Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném nebo elektronickém titulu vydavatele. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Za užití náleží autorovi honorář podle obvyklých honorářových podmínek vydavatele.


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.