Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2022 > Číslo 4 > Jan Novotný: Ecce poeta!

Jan Novotný

Ecce poeta!

Kde je u nás nejkrásněji? Znovu jsem si to potvrdil: mezi beskydskými horami: ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Kunčicích pod Ondřejníkem, v Čeladné. Měl jsem neskutečné štěstí, že jsem trávíval prázdniny v tetině kunčické vile, kde na mě ze všech stran hleděly hory: Ondřejník, Lysá, Smrk, Kněhyně, Malá a Velká Stolová, Nořičí, Radhošť, Javorník. Neztratily nic ze své krásy, teprve teď ale vím, že měly svého básníka.

V Čeladné ho připomíná malé muzeum ve škole, kde po většinu života bydlel a učil. Dále tu má v lázeňském parku mluvící bustu: stiskneme-li tlačítko, promluví k nám z houštiny vlídný hlas, poučí nás o jeho životě a přednese ukázky z díla.

Josef Kalus se narodil jako čtrnácté – poslední – dítě chudých rodičů ve Frenštátě roku 1855. Zdědil po otci tkalcovské řemeslo. Již v dětství ho však okouzlila schopnost skládat slova do veršů a rýmů. Nakonec i tatínek uznal, že ze synka by mohlo něco být, a umožnil mu, aby ve svých pětadvaceti letech usedl do lavic měšťanské školy a poté absolvoval učitelský ústav v Příboře. Jako učitel nadlouho zakotvil na základní škole v Čeladné, kde se později stal ředitelem. Po penzionování roku 1925 se vrátil do Frenštátu, kde v roce 1934 zemřel.

Kalusovy básně ocenil Josef Václav Sládek a publikoval je v Lumíru. První sbírky, nazvané prostě Písně, se Kalus dočkal roku 1882. S několikaletými přestávkami pokračoval v básnické činnosti. Česká elektronická knihovna zaznamenává 12 jeho sbírek. Zalistujme v nich.

Hned v první sbírce nás upoutá jistota, s níž se básník „cítí povolán“: Nakloněni jsou mi bozi, miláčkem jsem zpěvných múz. Se vzpomínkou na maminku, která mu nedovolila věznit ptáčka v kleci, přijímá jako krédo: Synu, hleď, ať čin tvůj neporaní žádné srdce, byť by bylo ptačí. Obdivuje hory, bystřiny, květy, krajinu a její kosmické pozadí: Slunce, zlatá číše ohnivého vína. Na konci sbírky prozrazuje svůj životní sen: Moře, moře ještě písní mojí schází.

Tento sen se mu splnil až za mnoho let. Navštívil Terst a Benátky a zachytil své zážitky ve sbírce Přímořské idyly a elegie z roku 1903. Radikálně proměnil svou poetiku: Spadly mi rýmy, stříbrné zvonky, do hlubin mořských s příkrého svahu. Nyní bez rýmů skanduje v rytmu moře. Opět nechybějí tragické záblesky: Pobřežní vlna vyvrhla na břeh mrtvého ptáka s krvavým křídlem. Více než dříve se zamýšlí nad osudem svého národa či nad tím, zda lidstvo jednou odhodí krvavé zbraně a v světě širém vítězit bude soucitem, něhou.

Po návratu básníka z hor už nikdo nevyláká. Obrací se opět k rodnému kraji. Zaznamenává jeho pověsti a zvyky, vymýšlí nové pohádky, inspiruje se svým učitelským povoláním, velká část jeho tvorby je určena dětem, které ho jistě milovaly stejně jako on je. Kritika občas vyčítala Kalusovi idyličnost – ve skutečnosti ji vždy dokázal účinně narušit. Někdy vlastní vzpomínkou: Tkám, tkám nasycen jen polo jako v stroji kolo. Vnímá i bolest a strach jiných tvorů: Zajíčkové chví se pod hroudami, když nad nimi krouží káně.

Další zlom v básníkově tvorbě znamená rozloučení se školou. Pozoruhodná je kritikou přehlížená sbírka Tříšť z roku 1933, jejíž lapidární čtyřverší mi připomněla Omara Chajjáma: Život, všeho míchanina, všeho chuť a všeho směs, trocha octa, trocha vína, stříbro, pozlátko i rez. Na stáří se básník bouří proti Osudu: Popatř směle, bez rozpaků, na rtech pohrdavý smích, do tajemných jeho zraků, jak pes odplíží se tich. Pokračuje rebelsky o rok později ve Valašských romancích: Ne, k tomu nebyla má píseň zrozena, aby se hrbila, shýbala kolena, prosila o milost, o přístup do domu, kde není milý host, nevejde k nikomu.

Myslím však, že vrcholné dílo vyšlo básníkovi až po smrti, pod názvem Na konci života. Statečný člověk, nepodléhající iluzím (není Bohem z hlíny uhnětený pánbíček), přemýšlí, jak doorat lán a pak odejít. Jeho životní bilanci snad nejlépe shrnuje věta:

Jsem pták, jenž na peruti k slunci pozdrav nese.

Jan Novotný

Obsah Listů 4/2022
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.