Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 1 > Jan Novotný: Heretické myšlenky

Jan Novotný

Heretické myšlenky

Po Novém roce se vracím vlakem ze Slovenska na Moravu. Chystám si přednášku o Einsteinovi pro podvečerní online seminář se svými studenty. Abych si připomněl jeho myšlenky, čtu v Einsteinových esejích Jak vidím svět. Překvapí mě věta: „Mé ideály, které mi vždycky svítily na cestu a znovu a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, to byla laskavost, krása a pravda.“ Tu větu znám ze staršího překladu a nepochybuji o tom, že tam místo laskavosti bylo dobro. Do slavné triády transcendentálií: dobro, krása, pravda laskavost jaksi nezapadá – měl Einstein nějaký důvod, aby za ni vyměnil dobro?

Hledám na internetu. Není pochyby, že Einstein měl v němčině Gute a v angličtině goodness. Větu ovšem nenacházím jen v plném textu eseje, ale i v různých výborech citátů z Einsteina, a v těch bývá i Freundlichkeit či kindness. (Laskavost bych do němčiny přeložil spíš jako Geffäligkeit.)

Co vedlo překladatele eseje i sestavovatele citátů k úchylce od originálu? K té otázce se později vrátím, ale upoutá mě další věc: v citátech nacházím tři transcendentálie v různých pořadích. Měl Einstein pro své pořadí nějaký důvod, nebo je převzal jakožto obecněji uznávané? Jak se zdá z nalezených dokumentů, žádné kanonické pořadí neexistuje. Zkouším vyhledavačem všech šest variant a každá se dá někde najít. Jediné, co se dovídám, je, proč jsou transcendentálie právě tři: odpovídá to třem vrcholům lidské kultury, jimiž jsou věda (pravda), umění (krása) a náboženství (dobro).

Vzpomínám, že na dnešní téma jsem už jednou do Listů psal pod názvem Svatá trojice (Listy 2007/6). Svatá trojice byla tenkrát pouze v názvu fejetonu, samotný text se jí netýkal. Nyní uvažuji, jaký vztah má ke třem základním transcendentáliím.

Dobro by mohlo být nejspíše ztotožněno s Bohem Otcem. Všímám si teď zvláštního postavení dobra v triádě: je-li personifikováno Bohem, vyzývá to i k personifikaci jeho protějšku, zla, kterým pro věřícího bývá Satan. (Krása ani pravda tak výrazný perzonifikovatelný protějšek nemají.) Vzniká problém, který se táhne teologií i filozofií: je zlo pouze nedostatkem dobra, jak to učil Augustin, anebo jeho protipólem, jak to hlásal perský prorok Mání? Jak o tom přemýšlím, otvírá se mi jiný pohled na Boha a Satana, pro který měli pochopení zejména básníci: Bůh a Satan pro ně v lidském nitru nezosobňují konflikt dobra a zla, ale poslušnosti a vzpoury. Příklady jsou Shelley, Byron, Baudelaire, Anatole France, u nás S. K. Neumann, ale především Satan z Genesis, který povzbudil Adama a Evu k odvaze utrhnout jablko a přijmout tíhu poznání dobra a zla.

A co ostatní členové Svaté trojice? Duch svatý by asi nejspíše korespondoval s přidanou transcendentálií – rozumem. Proto zůstává u básníků v pozadí zájmu a vědci se bez něho obejdou, jelikož si nepotřebují rozum personifikovat. A Bůh Syn? Začal jsem s Einsteinem – skončím s Newtonem. Ten byl rozhodným odpůrcem učení o Trojici. Připadalo mu jako racionalistovi zřejmé, že Bůh může být jenom jeden. Božího syna Ježíše ovšem neodmítl – považoval ho za prostředníka mezi Bohem a lidmi.

Snad trochu chápu ten epochální pokus rozdělit dobro do dvou osob – do Otce, mocného a neúprosného zákonodárce světa, a do jeho Syna, který ztělesňuje všeobjímající (ale svým způsobem též neúprosně neodbytný) lidský zájem o lidi. Učení založené na těchto představách mi připadá jako fantastický experiment využívající umučeného buřiče, kterého v kostelích nazývají knížetem pokoje, ačkoliv řekl, že nepřinesl mír, ale meč.

A snad rozumím i podvědomé lidské snaze vložit do klasické triády místo dobra laskavost. To slovo mi ale připadá příliš krotké. Kdybych to chtěl udělat, řekl bych: láska.

Jan Novotný

Obsah Listů 1/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.