Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 5 > Jan Novotný: Týden v Hostětíně

Jan Novotný

Týden v Hostětíně

Pozdravuji čtenáře z Hostětína v srdci Bílých Karpat, vesnice, která má 600 let starou historii a asi 230 obyvatel. Po Listopadu se stalo hlavním úkolem zastupitelstva postavit čistírnu odpadních vod a tím se zbavit stavebního uzávěru, který znemožňoval další rozvoj obce. A tak se po návratu svobody místní občané vydali vstříc novým dobrodružstvím. Spolu s nevládními organizacemi, s finanční podporou státu a kraje i zahraničních fondů realizovali řadu ekologických počinů, čímž Hostětín vyrostl v centrum ekologických aktivit pro venkov.

Co se týče čištění vod, pomohli právě ekologové – řešením se stala vegetační kořenová čistírna, která na pohled vypadá jako půvabný mokřad. Prostřednictvím grantu v rámci jedŹnoho z kjótských mechanismů vznikla v Hostětíně výtopna, v níž se spaluje štěpka – odpad vznikající při zpracování dřeva. Výtopna dnes slouží většině hostětínských domů. Díky tomu se již v zimě nad vesnicí nevznáší dusivý tmavý kouř, ale jen bílá pára z komína výtopny. V obci bylo zavedeno provozně úsporné veřejné osvětlení instalované tak, aby v noci bylo vidět nejen pod nohy, ale i na hvězdy. Řada domů má sluneční kolektory, daleko za hranice Slovácka sahá pověst moštárny s unikátními produkty. Sušárna ovoce je spojena se snahou zachovat zdejší tradiční druhy.

Významným vzorovým počinem ekologické činnosti v Hostětíně bylo postavení Centra Institutu Veronica roku 2006. Je to „pasivní dům“ splňující celou paletu energetických požadavků. Slouží jak rekreaci, tak osvětovým akcím spojeným hlavně s ochranou přírody a životního prostředí. Hostětínští si velmi cení toho, že díky jejich podpoře environmentálních a zároveň regionálních řešení fungování obce ji navštívil i princ Charles, který tu prokázal nejen vybrané chování Angličana, ale v diskusi s mládeží i hlubokou znalost problematiky.

V Centru se koná i Letní škola o klimatu, jíž jsem se zúčastnil. Co mě na ní nejvíce upoutalo? Určitě přednáška doktora Hollana o fyzikálních podkladech problémů s klimatem a nadějích na jejich dlouhodobé řešení v případě, že se podaří přesvědčit politiky i veřejnost o jeho nezbytnosti. Text Jana Hollana a Ivonny Gaillyové Ochrana klimatu lze najít na webu Institutu Veronica. Velký zážitek přinesla návštěva dlouholeté starostky části Brna Nový Lískovec, která vylíčila úspěchy v činnosti zlidšťující a sbližující s přírodou život na sídlišti. Procházka po Bílých Karpatech umožnila si uvědomit, že na kráse a harmonii krajiny se příroda podílí s lidskou činností – kdyby lidé ponechali hory svému osudu, pohltil by místa dalekého výhledu a orchidejové louky jednotvárný les. Mě osobně upoutalo, že veganská strava nepřipadá člověku ani po týdnu fádní. S potěšením jsem se podíval dalekohledem na Jupiterovy měsíce a Saturnovy prstence.

Nakonec ale to nejpodstatnější – poučený zájem mladých lidí, kteří věří, že budeme-li dostatečně moudří a aktivní, nebudou se muset naši potomci potýkat s rozvratem ekosystémů a vzdávat se příjemných stránek života v technicky vyspělé společnosti. Asi je takových lidí dosud málo, ale průkopníků nových myšlenek bylo vždy ze začátku málo. Procházím v myšlenkách historií, představuji si ty, kteří poslouchali Kázání na hoře, bouřili se proti otroctví, upalování čarodějnic, drastické společenské nerovnosti, nerovnoprávnosti žen a ras. Můžeme dnes s dobrým svědomím uznat, že nám vybojovali lepší svět, i když i jejich snahy byly někdy sváděny na scestí. Znějí mi v duchu slova Martina Luthera Kinga: Mám sen. I já mám sen, že lidé, ne všichni, protože i odpůrce je potřeba mít a vnímat, ale určující většina, budou v blížící se době prožívat pocit, že jsme odpovědná posádka kosmické lodi Země. Založí na tom cosi jako univerzální „kosmické náboženství“ přihlížející k našemu místu ve vesmíru a ke vzdálenější budoucnosti. Trochu toho patosu na závěr mi snad odpustíte.

Jan Novotný

Obsah Listů 5/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.